Новини

Резултатите на учениците от VII, X и XII клас ще бъдат публикувани след получаване на протокол с окончателните оценки от арбитражна национална комисия

Резултатите на учениците от VII, X и XII клас ще бъдат публикувани след получаване на протокол с окончателните оценки от арбитражна национална комисия

Повече

STEM лидери в училище

Уменията, свързани със STEM, стават все по-търсени, тъй като повечето професии и сектори изискват някаква форма на технологична грамотност. Докато повечето ученици може да смятат науката и математиката за ограничени в класната стая, STEM лидерите разбират важността на тези предмети и уменията, които идват с тях за тяхното лично развитие и бъдеще. За трета поредна година ОУ „Васил Левски“ е единственото училище в гр. Плевен и региона, в което се преподава роботика в начален курс, чрез което обучаемите получават достъп до съвременно образование и развиват своята увереност и устойчивост. Създаването и предоставянето на квалификации, които развиват работа в екип, комуникация, вяра в себе си, самоуправление и решаване на проблеми, превръщат нашето училище в лидер при обучението по STEM дисциплини. Благодарение на упорития и всеотдаен труд на амбициозни преподаватели и талантливи деца за две поредни години нашите ученици са лидери на местно и национално ниво и печелят много награди със своите СТЕМ проекти: - 2020 г., национални шампиони в категория „ STEM Технологии“, ученици 4 – 8 клас; - 2020 г., STEM учител област Плевен – Теодор Николов /учител по информатика, информационни технологии, компютърно моделиране и роботика/, в конкурс oрганизиран от Edutechflag. - 2021 г., национални шампиони в категория „STEM Инженеринг“, ученици 4 – 8 клас и национални шампиони в категория „STEM Математика“, ученици 1 – 4 клас; - 2021 г., STEM учител в училише - Теодор Николов /учител по информатика, информационни технологии, компютърно моделиране и роботика/, в конкурс oрганизиран от Edutechflag. - 2021 г., участие като треньор на единствения Български отбор във финал на Световната олимпиада по лего роботика WRO 2022, провела се online в Германия и заето 42 място от 246 отбора – Теодор Николов /учител по информатика, информационни технологии, компютърно моделиране и роботика/. - 2022 г., второ място в конкурс за учители на БАИТ „Българска асоциация по информационни технологии“, категория „Интерактивност в преподаването“ – Теодор Николов /учител по информатика, информационни технологии, компютърно моделиране и роботика/. Сред тези награди и достижения се отличават успехите и на един от нашите ученици – Дочко Чалъков, който в момента е в 7 клас и две поредни години е национален шампион в отделните категории в конкурса организиран от Edutechflag. Тази година Дочко отново участва в конкурса, този път с проект наречен „Мисия Марс“, във който лего роботи демонстрират как може да протече една успешна мисия до планета Марс. Ученици от 3-ти и 4–ти клас, като истински „вдъхновители“ участваха в ролята на ментори при провелата се Първа детска лего олимпиада „Играй добре“ – 2022 г., организирана от Иновативна детска градина „Кокиче“, в която участваха 60 деца от 8 детски градини /20 отбора/ от гр. Плевен. Умниците ни напътстваха и помагаха на по-малките деца от отборите в първи кръг от състезанието и като истински STEM лидери насърчаваха малчуганите с вдъхновяващи идеи, които да пресъздадат в своите макети от Лего, поощряваха ги при своя избор и ги запалиха в СТЕМ дисциплините. Нашето послание Бъдете смели в осъществяване на идеите си. Лидерите не са имунизирани от страх. Да знаеш какво да правиш е важно, но смелостта го кара да се случи... и е заразно.

Повече

Съобщение

ОУ "Васил Левски" - гр.Плевен, кандидатства по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" за учебната 2022/2023г. Във връзка с това, ще бъдат сформирани следните групи: - в начален етап (1 - 4 клас) - група за забавна и естрадна песен (вокална група); - в начален етап (1 - 4 клас) - група за класически танци; - в прогимназиален етап (5 - 7 клас) - отбор баскетбол; - в прогимназиален етап (5 - 7 клас) - отбор волейбол;

Повече

График за провеждане на обучения - присъствено и в ОРЕС и Декларация за техническа осигуреност

Учениците, които са в ОРЕС, разрешено със заповед на директора след надлежно представени документи /заявление с ясно посочен срок, посочени здравословни причини, удостоверени с документ, както и декларация по образец за техническа осигуреност/, са длъжни: 1. да присъстват в часовете; 2. да спазват точно графика ; 3. да следят и изпълняват домашните, обявени в платформата или в ЕД.

Повече

Oсновно училище "Васил Левски", обявява прием за учебната 2022 - 2023 г., както следва:

ОУ „Васил Левски” – гр. Плевен обявява прием за учебната 2022 – 2023 година, както следва: Първи клас – 3 паралелки, брой ученици – 62 Пети клас – 2 паралелки, свободни места – 25 Заявления за кандидатстване за прием в I клас се подават от 11.01.2022 г. до 27.05.2022 г. в училището или на e-mail: vlevski_pl@abv.bg. Редът и условията за прием на ученици в първи клас се определят с „Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища”, утвърдени от кмета на Община Плевен. При равен брой точки учениците се класират по пореден входящ номер на заявлението. Правилата и графиците с актуалните срокове за подаване на документи са публикувани на сайта на Общината в рубрика „Дейности“, „Образование и младежки дейности”, раздел „Нормативни документи и съобщения”. https://www.pleven.bg/…/pravila-za-priem-na-uchenitsi-v… Обучението във всички класове се осъществява в целодневна организация на учебния ден

Повече

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Уважаеми родители и ученици, Основно училище "Васил Левски" - гр. Плевен, участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Дейностите, по които училището участва са: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

Повече

Oбедно меню 16.09 - 24.09/2021 г.

Oбедно меню 16.09 - 24.09/2021 г.

Повече

Седмично разписание 1 срок - 2021/20222

Седмично разписание 1 срок - 2021/20222

Повече

Родителска среща - 8 септеври 2021 г.

Уважаеми родители! На 8 септември 2021 г., в 18.00 в ОУ "Васил Левски" - гр.Плевен, ще се проведе родителска среща във връзка с организирането на предстоящата учебна година. Очакваме Ви. От училищния екип

Повече

Съобщение

До родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище

Повече

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 1 КЛАС

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 1 КЛАС

Повече

Бюджет отчет

Бюджет отчет

Повече

Меню-22.02-26.02.2021

Меню-22.02-26.02.2021

Повече

Меню-01.02-05.02.2021

Меню-01.02-05.02.2021

Повече

Седмично.меню-25.01-29.01.2021г

Седмично.меню-25.01-29.01.2021г

Повече

Седмично.меню-11.01-15.01.2021г

Седмично.меню-11.01-15.01.2021г

Повече

Разписание на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Разписание на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Повече

Меню-12-16.10.2020г

Меню-12-16.10.2020

Повече

Меню

Седмично меню-02.11-06.11.2020

Повече

Меню

Седмично меню-19.10-23.10.2020

Повече

Меню

Меню-12-16.10.2020

Повече

Обедно меню 28.09-02.10.2020г

Обедно меню 28.09-02.10.2020г

Повече

Списък на приетите в първи клас ученици - Първо класиране

Списък на приетите в първи клас ученици за учебната2020/2021год - Първо класиране

Повече

Дните от 13.04 до 16.04/2020г

Информация отностно дните от 13.04 до 16.04/2020г

Повече

Покана до родители за събрание за Обществения съвет

Покана до родители за събрание за Обществения съвет

Повече

Програма и график-Проект,,Подкрепа за успех"

Програма и график-Математика V,VI

Повече

Обявление-20019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема,,Училищен плод" и схема,,Училищно мляко"

Повече

Получени награди

Никола отново е с най-високото отличие "7 Stars Award" в поредния международен конкурс за детска рисунка "Junior Picasso 2018" - Индия

Повече

ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 ГОДИНА

Училищен план прием за учебната 2019/2020 година

Повече

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Записването се потвърждава с оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование до 15.06.2018 год. /вкл./

Повече

Единадесето математическо състезание "Васил Левски" Плевен - 14.02.2015 г.

На 14.02.2015 г. от 10 ч. ще се проведе XI Математическо състезание "Васил Левски" - Плевен за ученици в I, II, III и IV клас. Награждаването на участниците е от 15 часа в Панорама "Плевенска епопея", 2 етаж Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на ОУ "Васил Левски" - Плевен и на сайта на СМБ - Плевен http://smb-pleven.com/

Повече