Новини

Съобщение

ОУ Васил Левски, кандидатства за учебната 2024/2025 г., във връзка с това да бъдат сформирани следните групи: - в начален етап - група за танцово изкуство - балет; - в начален етап - група за български народни танци; - в прогимназиален етап - отбор баскетбол; - в прогимназиален етап - отбор волейбол; Групите, ще се ръководят от следните вънни сециалисти: - педагог класически танци; - хореограф български народни танци; - специалист по волейбол; - специалист по баскетбол;

Повече

Резултатите на учениците от VII, X и XII клас oт областния кръг по история и цивилизации ще бъдат публикувани след получаване на протокол с окончателните оценки от арбитражна национална комисия

Резултатите на учениците от VII, X и XII клас ще бъдат публикувани след получаване на протокол с окончателните оценки от арбитражна национална комисия

Повече

Съобщение

ОУ "Васил Левски" - гр.Плевен, кандидатства по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" за учебната 2022/2023г. Във връзка с това, ще бъдат сформирани следните групи: - в начален етап (1 - 4 клас) - група за забавна и естрадна песен (вокална група); - в начален етап (1 - 4 клас) - група за класически танци; - в прогимназиален етап (5 - 7 клас) - отбор баскетбол; - в прогимназиален етап (5 - 7 клас) - отбор волейбол;

Повече

График за провеждане на обучения - присъствено и в ОРЕС и Декларация за техническа осигуреност

Учениците, които са в ОРЕС, разрешено със заповед на директора след надлежно представени документи /заявление с ясно посочен срок, посочени здравословни причини, удостоверени с документ, както и декларация по образец за техническа осигуреност/, са длъжни: 1. да присъстват в часовете; 2. да спазват точно графика ; 3. да следят и изпълняват домашните, обявени в платформата или в ЕД.

Повече

Oсновно училище "Васил Левски", обявява прием за учебната 2022 - 2023 г., както следва:

ОУ „Васил Левски” – гр. Плевен обявява прием за учебната 2022 – 2023 година, както следва: Първи клас – 3 паралелки, брой ученици – 62 Пети клас – 2 паралелки, свободни места – 25 Заявления за кандидатстване за прием в I клас се подават от 11.01.2022 г. до 27.05.2022 г. в училището или на e-mail: vlevski_pl@abv.bg. Редът и условията за прием на ученици в първи клас се определят с „Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища”, утвърдени от кмета на Община Плевен. При равен брой точки учениците се класират по пореден входящ номер на заявлението. Правилата и графиците с актуалните срокове за подаване на документи са публикувани на сайта на Общината в рубрика „Дейности“, „Образование и младежки дейности”, раздел „Нормативни документи и съобщения”. https://www.pleven.bg/…/pravila-za-priem-na-uchenitsi-v… Обучението във всички класове се осъществява в целодневна организация на учебния ден

Повече

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Уважаеми родители и ученици, Основно училище "Васил Левски" - гр. Плевен, участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Дейностите, по които училището участва са: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

Повече

Oбедно меню 16.09 - 24.09/2021 г.

Oбедно меню 16.09 - 24.09/2021 г.

Повече

Седмично разписание 1 срок - 2021/20222

Седмично разписание 1 срок - 2021/20222

Повече

Родителска среща - 8 септеври 2021 г.

Уважаеми родители! На 8 септември 2021 г., в 18.00 в ОУ "Васил Левски" - гр.Плевен, ще се проведе родителска среща във връзка с организирането на предстоящата учебна година. Очакваме Ви. От училищния екип

Повече

Съобщение

До родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище

Повече

Бюджет отчет

Бюджет отчет

Повече

Меню-22.02-26.02.2021

Меню-22.02-26.02.2021

Повече

Меню-01.02-05.02.2021

Меню-01.02-05.02.2021

Повече

Седмично.меню-25.01-29.01.2021г

Седмично.меню-25.01-29.01.2021г

Повече

Седмично.меню-11.01-15.01.2021г

Седмично.меню-11.01-15.01.2021г

Повече

Разписание на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Разписание на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Повече

Меню-12-16.10.2020г

Меню-12-16.10.2020

Повече

Меню

Седмично меню-02.11-06.11.2020

Повече

Меню

Седмично меню-19.10-23.10.2020

Повече

Меню

Меню-12-16.10.2020

Повече

Обедно меню 28.09-02.10.2020г

Обедно меню 28.09-02.10.2020г

Повече

Дните от 13.04 до 16.04/2020г

Информация отностно дните от 13.04 до 16.04/2020г

Повече

Покана до родители за събрание за Обществения съвет

Покана до родители за събрание за Обществения съвет

Повече

Програма и график-Проект,,Подкрепа за успех"

Програма и график-Математика V,VI

Повече

Обявление-20019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема,,Училищен плод" и схема,,Училищно мляко"

Повече

ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 ГОДИНА

Училищен план прием за учебната 2019/2020 година

Повече

Единадесето математическо състезание "Васил Левски" Плевен - 14.02.2015 г.

На 14.02.2015 г. от 10 ч. ще се проведе XI Математическо състезание "Васил Левски" - Плевен за ученици в I, II, III и IV клас. Награждаването на участниците е от 15 часа в Панорама "Плевенска епопея", 2 етаж Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на ОУ "Васил Левски" - Плевен и на сайта на СМБ - Плевен http://smb-pleven.com/

Повече