График за провеждане на допълнителна подготовка - ФУЧ, II учебен срок за учебната 2022/2023 година