Задачи от състезанието "Васил Левски" Плевен, проведено на 14.02.2015 г. - 2 клас

СМБ- секция Плевен, ОУ”В.Левски”-Плевен

Математическо състезание „Васил Левски”- Плевен - 14.02.2015 г.

2 клас

Време за решаване – 120 минути. Регламент: Всяка задача има само по един верен отговор. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 3 точки, задачите от 5 до 8 се оценяват с по 5 точки, задачите от 9 до 12 се оценяват с по 7 точки. Организаторите Ви пожелават успех!

 

 

Име ……………………………………………………………...................................училище ……..................…………………………….

 

1задача.Пресметнете сбора: 10 + 13 + 11 + 12 + 19 + 17 + 18

А) 75           Б) 80         В) 100         Г) 90         Д) 85

 

2задача.Колко сантиметра е страната на квадрат с обиколка, равна на обиколката на равностранен триъгълник със страна 8 дм?

А) 30                          Б) 40              В)60           Г) 80             Д) 100

 

3задача.Пресметнете 17 + ( 42 – 28 ) + 32 – ( 11 + 19 )

А) 51           Б) 53         В) 93         Г) 33         Д) 5

 

4 задача.Обиколката на правоъгълник е 26 см. Дължината му е 10см. Ширината на правоъгълника е:

А) 3см                       Б) 6см               В)8см           Г) 10см             Д) 16см

 

5задача.Пепи написал всички възможни двуцифрени числа с помощта на цифрите 0, 3 и 5. Колко е сборът от цифрите на всички написани числа?

А) 8                           Б) 17               В)34           Г) 24             Д) 40

 

6 задача.В две кутии има по 24 шоколадови бонбони. От първата взели 9 бонбона, а от втората – толкова, колкото останали в първата кутия. Колко са останали общо в двете кутии?

А) 15                          Б) 39               В)24           Г) 9             Д) 23

 

          7 задача.Кое е най-голямото число, което можем да запишем на мястото на        така, че да е вярно:

11 +15 +        <12 + 18 +14

А) 16                   Б) 17                  В) 18             Г) 19                   Д) 20

 

8 задача. Ако към частното на числата 18 и 3 прибавите частното на числата 12 и 2, ще получите обиколката на равнобедрен триъгълник (в сантиметри) с основа 2см. Дължината на бедрото на триъгълника е равна на:

А) 3 см                   Б) 4 см                       В) 5 см                     Г) 10 см                       Д) 12 см

             

 

9 задача.Колко триъгълници има на чертежа?

А) 4                            Б) 5               В)6                Г) 8             Д) 9

 

10 задача. Иван записал едно до друго числата от 15 до 78. Колко пъти е написал цифрата 7?

А) 16                   Б) 17                 В) 15             Г) 14                   Д) 18

 

11задача.Отновогодишния сняг Теди направи 12 снежни топки. След това на три пъти от две топки прави една. После от 5 топки направил 3. Хвърлил по едно дърво 5 топки. Колко топки са останали при Теди?

А) 4                            Б) 5               В)6                Г) 2             Д) 3

 

12 задача.Ани получила за рожденния си ден 4 книги. По колко начина тя може да ги подреди в библиотеката си една до друга?

А) 4                            Б) 8               В)12              Г) 16             Д) 24