22.11.2021 (понеделник) - Обучение в ОРЕС за всички ученици, във връзка с нови избори за президент