ПРОГРАМА „Детско полицейско управление”

Ще може ли да се повиши доверието към полицията от ранна детска възраст?!
Да, с Програмата „Детско полицейско управление”…

В Програмата се включиха учениците от III и IV клас в ОУ „Васил Левски” – Плевен съвместно с партньора на училището – I РУ на МВР – Плевен.
Идеята е децата по забавен начин да се научат да опазват живота си и този на приятелите си; да се справят в трудни ситуации с различни предизвикателства у дома, в училище, на улицата, в планината; да научат своите права и отговорности пред обществото; да работят в екип – с уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях.
Стартирането на Програмата „Детско полицейско управление” ще бъде осъществено в два етапа:

Първият етап включва подготовката, организацията и тържественото откриване на Детските полицейски управления в цялата страна на 16.05.2016 година от 12.00 часа в двора на училището.

Вторият етап включва обучението на децата от 01.10.2016 година в продължение на две години.