График за провеждане на занимания по интереси през II срок, учебна 2021/2022 г.