Училищен план - прием за учебната 2023 - 2024 г., за ученици в първи и пети клас