Покана до родители за събрание за Обществения съвет