Материалът е подготвен по повод разработване на проект по "Човекът и природата" - IV клас на тема "Визитната картичка на моето любимо животно".