15.11.2021 г. /понеделник/ учениците от ОУ „Васил Левски“ – гр. Плевен, преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).