График за провеждане на допълнителна подготовка - ФУЧ, I срок, учебна 2022/2023 г.