В 10 ч. в Основно училище "Васил Левски" - Плевен се състоя тържествена церемония в памет на Апостола на свободата - Васил Левски

Ако се научим да гледаме на настоящето си през очите на Апостола, ако се опитаме да съизмерим делата си с неговия аршин, препятствията, които срещаме по пътя си напред няма да изглеждат толкова непреодолими, а мечтите ни за един по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими, защото всичко зависи от нас и е в нашите собствени ръце!

В 10 ч. в Основно училище "Васил Левски" - Плевен се състоя тържествена церемония в памет на Апостола на свободата - Васил Левски. Учениците поднесоха пред паметника в училищния двор цветя и венец, изработен от самите тях. Тържествени слова произнесоха почетният председател на Общинския комитет "Васил Левски" в град Плевен г-н Васил Копчев и директорът на училището г-жа Таня Тонева. С цвете в памет на Дякона и с присъствие уважиха училищната церемония г-н Иван Вълков, директор на Начално училище "Отец Паисий" - Плевен, г-н Цветелин Горанов, директор на Начално училище "Христо Ботев" - Плевен, г-жа Камелия Инджиян, управител на фирма "Бенстар" - Плевен, г-жа Любка Ценова, дългогодишен учител в училището, много родители.

"Нека с търпение и воля да постигате мечтите си, с упоритост и вяра в собствените сили да реализираме своите цели. Да следваме заветите на патрона на нашето училище - най-великият българин Васил Левски!" С тези думи на г-жа Тонева и едноминутно мълчание бе закрита церемонията.