Задачи от състезанието "Васил Левски" Плевен, проведено на 14.02.2015 г. - 4 клас

СМБ- секция Плевен, ОУ”В.Левски”-Плевен

Математическо състезание „Васил Левски”- Плевен - 14.02.2015 г.

4 клас

Време за решаване – 120 минути. Регламент: Всяка задача има само по един верен отговор. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 3 точки, задачите от 5 до 8 се оценяват с по 5 точки, задачите от 9 до 12 се оценяват с по 7 точки. Организаторите Ви пожелават успех!

 

 

Име ……………………………………………………………...................................училище ……..................…………………………….

 

1задача.Стойността на кой от изразите НЕ е 2015?

А) 4004:4 + 1014       Б) 6006:3 + 13       В) 125.8 + 2.500 + 15       Г) 250.4 + 25.4 +15      Д) 250.4 + 3045:3

 

2задача.12 мишлета изяждат бучка сирене за 30 минути. Колко мишлета ще изядат същата бучка сирене за 5 минути?

А) 72          Б) 18         В) 60         Г) 2       Д) 36

 

3задача.За празника на училището е организиран благотворителен концерт за ученици и родители. Цената на билет за възрастни е 8 лв, а за ученици- 5 лв. Концертът бил посетен от 370 души, от които 215 били ученици. Колко лева са събрани от концерта ?

                        А) 2325                     Б) 2215               В)2395           Г) 1415             Д) 2315

 

4 задача.Лицета на най- големия квадрат от фигурата е 576 кв.см. На колко квадратни сантиметра е равно лицето на оцветената част от фигурата?

А) 64             Б) 256               В)320           Г) 288             Д) 384

 

5задача.Колко са четните четирицифрени числа, които могат да се получат чрез разместване на цифрите на числото 8365 ?

А) 2                Б) 4               В)8                 Г) 12             Д) 10

 

6 задача.Неизвестното число х в равенството 18 + 3 . (x + 64:(6 + 2.(37 – 22) – 28) + 31) = 156 e:

А) 6                Б) 7               В)8           Г)  9           Д) 5

 

7 задача. Лодка изминала по течението на река 135 км за 9 часа. За колко часа ще се върне обратно, ако скоростта на течението на реката е 3 км/час ?

А) 15                   Б) 14                 В) 12             Г) 10                   Д) 9

 

8 задача. Произведението на три различни цифри е 0. Ако сборът им е 5, колко е възможно най- голямата разлика на две трицифрени числа, образувани с тези цифри?

А) 207                   Б) 396                 В) 107                     Г) 117                       Д) 306

 

9 задача.Дворът на дядо Гого има форма на квадрат. Къщата, с размери 12 метра и 9 метра, се намира в единия ъгъл на двора. Дядо Гого решил да огради двора с два реда тел, като на всеки три метра поставил колчета. Ако на две от страните на двора има по 18 колчета, колко метра тел е необходима за ограждането му?

А) 183                                    Б) 408               В)216                    Г) 366             Д) 432

 

10 задача. Едно число ще наречем “растящо”, ако всяка цифра след първата е по- голяма от предишната. Колко е сборът на всички трицифрени “растящи” числа, които са записани само с нечетни цифри?

А) 1071                   Б) 2580                 В) 2401             Г) 2001               Д) 2264

 

11задача.В три магазина доставили портокали. В първия и втория доставили общо 927 кг, във втория и третия- общо 1 тон, а в първия и третия – общо 873 кг. Колко килограма портокали са доставили в третия магазин?

А) 473                        Б) 400               В)527                     Г) 320             Д) 237

12 задача.Когато вали сняг, Ани е на двора или в стаята си. Когато Ани е на двора, кучето е в къщичката си, а котето е в килера. Когато котето е на двора и Ани е в стаята, кучето е на двора. В момента вали сняг и котето е на двора. Тогава със сигурност:

А) Ани е на двора;                Б) Или Ани е на двора, или кучето е в къщичката си;

В) Кучето е в къщичката си;            Г) Ани е в стаята и кучето е на двора;                    Д) не може да се определи.