Всичко започва от "А"

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО. „Четирите А”: 

Подход (Approach) - училището трябва да поеме отговорност по отношение на участието на семейството, докато последното трябва да споделя отговорността за резултатите в училище.

Нагласи (Attitudes) - училището и семейството трябва да споделят идеята, че заедно те могат да постигнат повече.


Атмосфера (Atmosphere) - училището трябва да се превърне в "семейна общност", изграждане на взаимно доверие.

Действия (Actions): Предаване тон на партньорството чрез двупосочна комуникация семейство-училище; насърчаване на ангажимента на семейството за учене у дома, по-сериозно участие в училище, непрекъснатост. 

 

Те водят до успешен учебен опит: нормално социо-емоционално-поведенческо развитие; положителни учебни резултати 

„ … Здравата общност насърчава развитието на всеки от своите членове, като им предоставя многообразие от възможности да реализират себе си чрез приноси към благополучието на групата. Жизнената общност се стреми да постигне баланс между съревнователност и сътрудничество, като хармонизира целите на индивидите и целите на общността …“