Прием на документи за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в 8 клас в неспециализирани училища, за учебната 2022 - 2023 г.