След I класиране, няма свободни места за ученици в първи клас за учебната 2022 - 2023 година