Състезание на Деня на европейските езици - 26 септември

Денят на европейските езици- 26 септември беше отбелязан с викторина, представена на мултимедийна презентация. Двата отбора на шестокласниците и на седмокласниците от ОУ „Васил Левски”- гр. Плевен отговориха на 10 въпроси, свързани с езикови факти, като например колко са езиците в света, които се използват; откъде произхождат писмените знаци; универсален език ли е писмения език; колко на брой думи съдържа активния речник на човек.

Състезанието беше забавно и оспорвано, екипите се включиха активно в обсъждането на въпросите. Най- много дискусии предизвика въпросът коя е страната с най- голям брой езици, които се говорят на нейната територия. След всеки от поставените въпроси веднага се представяше верния отговор и разяснения към него. Победител в надпреварата беше отборът на VII клас с най- много верни отговори. А наградата- чисто нова футболна топка!

Чрез дейности от този тип в прогимназиален етап се осъществяват междупредметни връзки, развиват се умения у учениците за работа в екип, повишава се мотивацията им за учене на чужд език, както и мотивацията им за учене през целия живот.