Седмично разписание на ччасовете през II учебен срок, на учебната 2021/2022 г. в ОУ "Васил Левски" - гр. Плевен.