Покана до родители за събрание за излъчване на представители в Обществен съвет към ОУ "Васил Левски" - гр. Плевен