Графици и документи

Училишен план - прием за учебната 2021-2022 година

Училишен план - прием за учебната 2021-2022 година

Повече

Училищен учебен план 2020/2021 година

Училищен учебен план 2020/2021 година

Повече

Обществени услуги

Обществени услуги предлагани от ОУ „Васил Левски“-град Плевен

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7. клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6. клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5 клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4.б клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4.а клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3.б клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3.а клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2.б клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2.а клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1.б клас

Повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1.а клас

Повече

Графици и документи I учебен срок 2019/2020 год

График за провеждане на допълнителна подготовка

Повече

Графици и документи I учебен срок 2019/2020 год

График за провеждане на допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

Повече

Графици и документи I учебен срок 2019/2020 год

График спортни дейности- I учебен срок 2019/2020год

Повече

Графици и документи I учебен срок 2019/2020 год

График класни и контролни - I учебен срок 2019/2020 год

Повече

Графици и документи I учебен срок 2017/2018

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н УЧЕБНА 2017 – 2018 ГОДИНА

Повече