ПРИЕМ УЧЕБНА 2015 - 2016 ГОДИНА

 

ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ В І, II, III и ІV КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2015 – 2016 ГОДИНА

В ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФУТБОЛ

/СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА/.

   ЗАНИМАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ

ОТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУТБОЛ.

 

ЗА І КЛАС - ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.