За Контакти

5800 Плевен,
ул. "Стара планина" №6.
Телефон: 064 823 579 - Таня Тонева - директор
Телефон: 064 822 319 - Веселка Василева - ЗАТС
E-mail: vlevski_pl@abv.bg;
info-1500113@edu.mon.bg
Facebook: ТУК

Запитване