График за редуване на обучение в електронна среда с присъствено обучение в ОУ,,Васил Левски"- Плевен