Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Васил Левски" - гр. Плевен