Организация за осъществяване приемането и записването на учениците в Първи клас за учебната 2016/2017 година

 

До 03.06.2016 г. до 17.00 часа се обявяват списъците с класираните ученици, като копие от списъците изпращат в РИО - Плевен.


На 08.06.2016 г. до 17.30 ч. директорите подават в РИО - Плевен справка за записаните в Първи клас ученици след първо класиране и броя на свободните места.


На 13.06.2016 г. до 17.30 ч. директорите подават в РИО - Плевен справка за попълването на свободните места и обявяват останалите свободни места, които ще се попълват до 15.09.2016 г.