Резултатите на учениците от VII, X и XII клас ще бъдат публикувани след получаване на протокол с окончателните оценки от арбитражна национална комисия