Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 29.10 - 12.11.2021