Задачи от състезанието "Васил Левски" Плевен, проведено на 14.02.2015 г. - 1 клас /2 стр./