График за провеждане на обучения - присъствено и в ОРЕС и Декларация за техническа осигуреност