Oсновно училище "Васил Левски", обявява прием за учебната 2022 - 2023 г., както следва: