ОУ "Васил Левски" - Плевен обявява прием в I-IV клас за учебната 2016/2017г. в паралелки с разширено изучаване на футбол