Задачи от състезанието "Васил Левски" Плевен, проведено на 14.02.2015 г. - 3 клас

СМБ- секция Плевен, ОУ”В.Левски”-Плевен

Математическо състезание „Васил Левски”- Плевен - 14.02.2015 г.

3 клас

Време за решаване – 120 минути. Регламент: Всяка задача има само по един верен отговор. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 3 точки, задачите от 5 до 8 се оценяват с по 5 точки, задачите от 9 до 12 се оценяват с по 7 точки. Организаторите Ви пожелават успех!

 

 

Име ……………………………………………………………...................................училище ……..................…………………………….

 

1задача.В кой от случаите сборът има цифра на десетиците 6?

А) 536 + 137           Б) 115 + 257         В) 575 + 183         Г) 175 + 86         Д) 462 + 308

 

2задача.В цех за шоколадови изделия получили поръчка за изработването на 450 броя шоколадови яйца, които трябвало да предадат за седем дни. Три дни изработвали по 70 броя. По колко шоколадови яйца трябва да изработват през останалите дни, за да изпълнят поръчката в срок?

А) 70           Б) 80         В) 100         Г) 120       Д) 60

 

3задача.Кой от изразите НЯМА стойност 24 ?

А) 4.4 – 5:5 + 3.3         Б) 7:7 + 7.7 – 4.5      В)5.5 + 3.3 – 5.2      Г) 3:3 + 6.6 – 3.4     Д) 8.8 – 7.7 + 3.3

 

                        4 задача.Едната страна на триъгълник е 50 см и е с 1 дм по- голяма от втората страна, и с 50 мм по- голяма от третата страна. Обиколката на триъгълника в сантиметри е:

А) 135                       Б) 144               В)155           Г) 145             Д) 165

 

5задача.Учебните часове на Дора Изследователката започват в 8:00 часа. Един учебен час е 40 минути, междучасието- 10 минути. В колко часá приключва часът по английски език в сряда?

А) 11:10                      Б) 10:20               В)10:30               Г) 11:00             Д) 10:50

 

6 задача.Асен е роден през 2003 г., а брат му Сашо- 6 години по- късно. През коя година Асен ще бъде два пъти по- голям от Сашо?

А) 2018                     Б) 2017               В)2015                Г) 2014             Д) 2016

 

7 задача.В 3б клас има 12 момчета и 14 момичета, като 16 от тях са руси. Останалите са тъмнокоси, като половината от тях са момчета. Русите момичета в класа са:

А) 10                   Б) 9                 В) 6             Г) 5             Д) 8

 

8 задача. Франклин забелязал, че в числото 792 цифрата на десетиците е сбор от другите две цифри. Той нарекъл това число “игриво”. Кое е най- малкото нечетно “игриво” число, по- голямо от 613?

А) 660                   Б) 631                 В) 671                     Г) 682                      Д) 781

 

9 задача.На тавана няколко мишлета и няколко котета решили общо 75 задачи. Всяко мишле – по 10 и всяко коте – по 7. С колко котетата са повече от мишлетата?

А) 2                            Б) 1               В)3                Г) 0             Д) 4

 

10 задача. Таралежът Таро получил книжка с 60 страници. Той решил да оцветява кръглите дупки на цифрите 0, 6, 8 и 9 в номерацията на страниците в различни цветове. За двете дупки на цифрата 8 използвал два различни цвята. Колко различни моливи е използвал Таро, ако не е повтарял цветове?

А) 36                   Б) 24                 В) 30             Г) 31                   Д) 60

 

11задача.Ани, Боби, Вики, Гошко, Дидо и Ели живеят на улица “Васил Левски”. Всеки от тях живее в някоя от къщите с номера 7, 11, 14, 18, 22 и 23. Ако номерът на къщата на Ани е равен на сбора от номерата на къщите на Вики и Боби, а също така е равен на половината от сбора на номерата на къщите на Гошко и Дидо, на кой номер живее Ели?

А) 23                           Б) 14               В)22            Г) 11             Д) 18

12 задача.Броят а на учениците от 3а клас е скрит в равенството 3 = 228 – 2.(7.13 – 13), а броят bна учениците от 3б е такова число, че 3.b е заключено между 64 и 68. Момчетата от 3а са толкова, колкото са момичетата в 3б. Колко е броят на момичетата в 3а, ако в 3б момчетата са с 2 повече от момичетата?

А) 9                            Б) 12               В)11           Г) 10             Д) 14