График за провеждане на класните и контролните работи през I срок на учебната 2022/2023 година - начален етап