Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема " Училищно мляко" в ОУ "Васил Левски" - гр. Плевен, за учебната 2023 - 2024 година.