Награждаване - XII МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"