Свободни места за прием в първи клас, след първо класиране в ОУ "Васил Левски" -гр. Плевен