За Нас

 Видеоклип на Основно училище "Васил Левски"

Таня Тонева - директор

Начален етап:
Ia клас -Богомила Милчева, Паолина Бетова - ЦДО
Iб клас -Станислава Симеонова,Ива Орхаева - ЦДО
IIа клас -Тодорка Бельовска, Веселка Василева- ЦДО
IIб клас -Татяна Кирилова,Веска Борисова - ЦДО
IIIа клас - Стефка Динолова,Теодора Монова - ЦДО   

IIIб клас-Елза Станева,Теодора Монова-ЦДО

IVа клас- Катя Дочева,Светла Божинова-ЦДО

IVб клас-Незабравка Кръстева,Светла Божинова-ЦДО

Прогимназиален етап:

Български език и литература, Технологии, Домашна техника и икономика - Иван Халачев                                          Английски език -Ирина Пачева

Математика, Физика и астрономия - Христина Първанова

История и цивилизация- Бранимира Иванова                                                                                                География и икономика - Маргарита Рашкова                                                                                      Информационни технологии-Теодор Николов 

Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда - Цветан Генов

Изобразително изкуство - Митко Гетов 

 Музика-Анета Иванова   

 Физическо възпитание и спорт - Сотир Пецано

Допълнителен час за спортни дейности-Емил Монов

ЦДО Vа клас - Митко Гетов

ЦДО Vб клас-Бранимира Иванова

ЦДО VI клас-Маргарита Рашкова