За Нас

 Видеоклип на Основно училище "Васил Левски"

Таня Тонева - директор

Начален етап:

I "a" клас - Елза Станева, Теодора Монова - ЦДО

I "б" клас - Стефка Динолова, Деница Николова - ЦДО

I "в" клас - Ралица Иванова, Венцислава Тодорова - ЦДО

II "а" клас - Катя Дочева, Мария Василева - ЦДО

II "б" клас - Незабравка Кръстева, Светла Божинова - ЦДО

III "а" клас - Богомила Милчева, Даниела Нанкова - ЦДО   

III "б" клас - Станислава Симеонова, Полина Дикова  - ЦДО

IV "а" клас - Тодорка Бельовска, Веселка Василева - ЦДО

IV "б" клас - Паолина Бетова, Веска Борисова - ЦДО

Прогимназиален етап:

Български език и литература - Бранимира Иванова ; Жулиета Димитрова

Английски език - Ирина Пачева

Руски език - Ирина Пачева

Математика - Силвия Захариева ; Роза Иванова

История и цивилизации - Маргарита Рашкова

География и икономика - Маргарита Рашкова 

Информационни технологии - Теодор Николов 

Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика - Цветан Генов

Изобразително изкуство - Митко Гетов 

Музика - Митко Гетов  

Технологии и предприемачество - Роза Иванова

Физическо възпитание и спорт - Сотир Пецанов

Допълнителен час за спортни дейности - Емил Монов

ЦДО V "а" клас - Станислав Куцаров

ЦДО V "б" клас - Емил Монов

ЦДО VI клас - Наталия Петкова