ЗЛАТЕН МЕДАЛ, КУПА И ГРАМОТА

Това са Емилия Иванова - ученичка от първи клас в ОУ „Васил Левски“ и Цветолюба Митова. 
Те са възпитанички на клуб „Елегант“ – Плевен с треньор Янита Димитрова. 

На 12.12.2015г. те станаха носителки на златен медал, купа и грамота, след участието си в Международния турнир „Коледна звезда“ при седемгодишните. Турнирът е за мини ансамбли.Проведен в град Mездра.