Шестокласникът от ОУ „Васил Левски” - Плевен, Николай Тодоров, лауреат на XVII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ получи своята награда на официална церемония

"ДО
ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ ГЕОРГИ ИВАНОВ
ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ КОСМОНАВТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ !

За нас, съучениците на Николай Тодоров от VI клас на
Основно училище „Васил Левски“ - гр. Плевен, Вие сте достоен пример за това как човек може да осъществи мечтите си.
Надяваме се и нашите мечти да се сбъднат. Може би
някои от нас ще продължат пътя, очертан от Вас и
българските учени, които работят по космическите програми.
Благодарим Ви за примера!
Благодарим Ви за надеждата, че и ние ще можем като
Вас.

Бъдете жив и здрав.
Вашето име е вече в историята !

С уважение,
Учениците от VI клас
Основно училище „Васил Левски”

гр. Плевен 31 октомври 2015 год."

Шестокласникът от ОУ „Васил Левски” - Плевен, Николай Тодоров, лауреат на XVII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ получи своята награда на официална церемония и поднесе уважение, респект и благоположелания към първия български космонавт в малък бял плик.