Резултати на учениците от областен кръг на олимпиада по история и цивилизации, учебна 2022/2023 г.