Списък на приетите ученици в пети клас за учебната 2022/2023 година на първо класиране в ОУ "Васил Левски"