Списък на приетите в първи клас ученици - Първо класиране