а

Добра материална база

б

Високо ниво на образование

в

Добър учителски колектив

За нас

Видеоклип на Основно училище "Васил Левски"

Повече

Нашата цел

Да създадем такова училище, което не прилича на никое друго. Училище, в което се работи със страст, творчество и въодушевление. Училище, в което родители и учители взаимно се подкрепят, работейки заедно за обучението на всички деца. Училище, което ще може да намери най-новите творчески методи, за да стимулира децата да работят както в час, така и вкъщи. Училище, което - да се надяваме - ще успее да сложи основите на промяната, макар и променяйки хората един по един.

Новини

График за провеждане на обучения - присъствено и в ОРЕС и Декларация за техническа осигуреност

Учениците, които са в ОРЕС, разрешено със заповед на директора след надлежно представени документи /заявление с ясно посочен срок, посочени здравословни причини, удостоверени с документ, както и декларация по образец за техническа осигуреност/, са длъжни: 1. да присъстват в часовете; 2. да спазват точно графика ; 3. да следят и изпълняват домашните, обявени в платформата или в ЕД.

Oсновно училище "Васил Левски", обявява прием за учебната 2022 - 2023 г., както следва:

ОУ „Васил Левски” – гр. Плевен обявява прием за учебната 2022 – 2023 година, както следва: Първи клас – 3 паралелки, брой ученици – 62 Пети клас – 2 паралелки, свободни места – 25 Заявления за кандидатстване за прием в I клас се подават от 11.01.2022 г. до 27.05.2022 г. в училището или на e-mail: vlevski_pl@abv.bg. Редът и условията за прием на ученици в първи клас се определят с „Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища”, утвърдени от кмета на Община Плевен. При равен брой точки учениците се класират по пореден входящ номер на заявлението. Правилата и графиците с актуалните срокове за подаване на документи са публикувани на сайта на Общината в рубрика „Дейности“, „Образование и младежки дейности”, раздел „Нормативни документи и съобщения”. https://www.pleven.bg/…/pravila-za-priem-na-uchenitsi-v… Обучението във всички класове се осъществява в целодневна организация на учебния ден

Повече
1