Новини

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Уважаеми родители и ученици, Основно училище "Васил Левски" - гр. Плевен, участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Дейностите, по които училището участва са: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

Повече

Oбедно меню 16.09 - 24.09/2021 г.

Oбедно меню 16.09 - 24.09/2021 г.

Повече

Седмично разписание 1 срок - 2021/20222

Седмично разписание 1 срок - 2021/20222

Повече

Родителска среща - 8 септеври 2021 г.

Уважаеми родители! На 8 септември 2021 г., в 18.00 в ОУ "Васил Левски" - гр.Плевен, ще се проведе родителска среща във връзка с организирането на предстоящата учебна година. Очакваме Ви. От училищния екип

Повече

Съобщение

До родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище

Повече

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 1 КЛАС

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 1 КЛАС

Повече

Бюджет отчет

Бюджет отчет

Повече

Меню-22.02-26.02.2021

Меню-22.02-26.02.2021

Повече

Меню-01.02-05.02.2021

Меню-01.02-05.02.2021

Повече

Седмично.меню-25.01-29.01.2021г

Седмично.меню-25.01-29.01.2021г

Повече

Седмично.меню-11.01-15.01.2021г

Седмично.меню-11.01-15.01.2021г

Повече

Разписание на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Разписание на часовете за обучение от разстояние в електронна среда

Повече

Меню-12-16.10.2020г

Меню-12-16.10.2020

Повече

Меню

Седмично меню-02.11-06.11.2020

Повече

Меню

Седмично меню-19.10-23.10.2020

Повече

Меню

Меню-12-16.10.2020

Повече

Обедно меню 28.09-02.10.2020г

Обедно меню 28.09-02.10.2020г

Повече

Списък на приетите в първи клас ученици - Първо класиране

Списък на приетите в първи клас ученици за учебната2020/2021год - Първо класиране

Повече

Дните от 13.04 до 16.04/2020г

Информация отностно дните от 13.04 до 16.04/2020г

Повече

Покана до родители за събрание за Обществения съвет

Покана до родители за събрание за Обществения съвет

Повече

Програма и график-Проект,,Подкрепа за успех"

Програма и график-Математика V,VI

Повече

Обявление-20019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема,,Училищен плод" и схема,,Училищно мляко"

Повече

Получени награди

Никола отново е с най-високото отличие "7 Stars Award" в поредния международен конкурс за детска рисунка "Junior Picasso 2018" - Индия

Повече

ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 ГОДИНА

Училищен план прием за учебната 2019/2020 година

Повече

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Записването се потвърждава с оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование до 15.06.2018 год. /вкл./

Повече

Единадесето математическо състезание "Васил Левски" Плевен - 14.02.2015 г.

На 14.02.2015 г. от 10 ч. ще се проведе XI Математическо състезание "Васил Левски" - Плевен за ученици в I, II, III и IV клас. Награждаването на участниците е от 15 часа в Панорама "Плевенска епопея", 2 етаж Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на ОУ "Васил Левски" - Плевен и на сайта на СМБ - Плевен http://smb-pleven.com/

Повече