За Нас

 Видеоклип на Основно училище "Васил Левски"

Таня Тонева - директор

Начален етап:
Ia клас - Елза Станева, Татяна Кирилова - ЦДО
Iб клас - Стефка Динолова, Татяна Кирилова - ЦДО
IIа клас - Катя Дочева, Светла Божинова - ЦДО
IIб клас - Незабравка Кръстева, Светла Божинова - ЦДО
IIIа клас - Богомила Милчева, Веска Борисова - ЦДО                                                                                              
IIIб клас-Станислава Симеонова,Веска Борисова-ЦДО                                                                                            IV клас-Тодорка Бельовска,Веселка Василева-ЦДО

Прогимназиален етап:
Български език и литература, Технологии, Домашна техника и икономика - Иван Халачев

Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия - Христина Първанова
История и цивилизация,География и икономика - Маргарита Рашкова
Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда - 
Изобразително изкуство,Музика - Митко Гетов
Физическо възпитание и спорт - Сотир Пецанов
ЦДО V-VI клас - Митко Гетов