За Нас

 Видеоклип на Основно училище "Васил Левски"

Таня Тонева - директор

Начален етап:
Ia клас - Богомила Милчева, Веска Борисова - ПИГ
Iб клас - Десислава Ангелова, Станислава Симеонова - ПИГ
II клас - Тодорка Бельовска, Румен Младенов - ПИГ
III клас - Мая Миткова, Илияна Радева - ПИГ
IV клас - Незабравка Кръстева, Илияна Радева - ПИГ

Прогимназиален етап:
Български език и литература, Технологии, Домашна техника и икономика - Иван Халачев

Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия - Дафинка Борисова
История и цивилизация - Петя Струпчанска
Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда - Христо Христов
География и икономика - Виктория Вутова
Изобразително изкуство - Митко Гетов
Музика - Анета Иванова
Физическо възпитание и спорт - Сотир Пецанов
ПИГ - Митко Гетов