Списък за записаните ученици в 5 клас, за учебната 2022/2023 година на първо класиране в ОУ "Васил Левски".