а

Добра материална база

б

Високо ниво на образование

в

Добър учителски колектив

За нас

Видеоклип на Основно училище "Васил Левски"

Повече

Нашата цел

Да създадем такова училище, което не прилича на никое друго. Училище, в което се работи със страст, творчество и въодушевление. Училище, в което родители и учители взаимно се подкрепят, работейки заедно за обучението на всички деца. Училище, което ще може да намери най-новите творчески методи, за да стимулира децата да работят както в час, така и вкъщи. Училище, което - да се надяваме - ще успее да сложи основите на промяната, макар и променяйки хората един по един.

Новини

Обявление-20019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема,,Училищен плод" и схема,,Училищно мляко"

Получени награди

Никола отново е с най-високото отличие "7 Stars Award" в поредния международен конкурс за детска рисунка "Junior Picasso 2018" - Индия

Повече
1